Obálka knihy "Příběh evangelického kostela"...

Kniha k 50. výročí otevření sborového domu

V červnu 2021 slavíme 50. výročí otevření sborového domu a při této příležitosti vychází kniha Anny Boučkové: Příběh evangelického kostela v Praze-Kobylisích. Kniha (nejen) z umělecko-historického pohledu mapuje více než padesátiletý příběh domu, od počátečních úvah, přes dvě architektonické soutěže, spolupráci se švýcarským architektem Ernstem Giselem, až po samotnou výstavbu moderní brutalistní stavby, která byla z velké části financována ze zahraničních darů. Slavnostní otevření v červnu roku 1971, konané za přítomnosti delegátů ze Západní Evropy, bylo pro Českobratrskou církev evangelickou závanem naděje na počátku normalizace. Zvláštní důraz je v knize kladen na představení osobnosti a díla Ernsta Gisela, jehož účast na vzniku této sakrální stavby nemá na poli československé poválečné architektury obdoby. Opomenuta nezůstává ani dostavba v letech 1995–2001, iniciovaná tehdejším kobyliským farářem Jiřím P. Štorkem a realizovaná architekty Radovanem Schauflerem a Jakubem Roskovcem.

Kniha, založená na množství doposud nepublikovaných závěrů podložených archivním výzkumem a bohaté obrazové dokumentaci, je důležitým svědectvím o jedinečnosti sborového domu v Praze-Kobylisích. Texty a fotografie vychází na 100 stranách formátu 20×27 cm za cenu 210 Kč. Knihu si můžete koupit za 180 Kč ve farní kanceláři.