Konfirmační slavnost

V neděli 5. září 2021 o mezinárodní bohoslužbě proběhla konfirmace 10 mladých žen a mužů. Dva z nich byli zároveň i pokřtěni.

Konfirmace je potvrzení víry a přiznání se ke křtu těch, kteří byli pokřtěni jako malé děti. Předchází jí dva roky konfirmační přípravy, kterou vede farář a při níž se konfirmandi hlouběji seznamují s Biblí, životem ve víře i praktickým chodem církve.

Zde je několik fotografií: