Konvent pražského seniorátu

Sobota 11. 11. 2023

Konvent je zasedání zástupců sborů z geograficky ucelené oblasti, z takzvaného seniorátu. Probíhá každý rok v jiném kostele a letos jsme jej hostili u Jákobova žebříku. Jak jsme se tam vešli a jak to vypadalo uvidíte na několika fotkách níže.

Z volebního dopoledne stojí za zmínku, že máme nového seniorátního faráře (na částečný úvazek) Josefa Bartoška. A také že naše místokurátorka Hana Dobrovodská byla zvolena jednou ze seniorátních revizorek hospodaření.
Krátce jsme se zabývali reformou seniorátů, konkrétně jsme pozitivně vyjádřili k návrhu ústeckého seniorátu sloučit se se seniorátem pražským.

Odpoledne patřilo i různým návrhům z pléna (resp. ze sborů).
Konvent řešil (a schválil) podporu letošního usnesení synodu, které se týká možnosti požehnání svazků osob stejného pohlaví, pokud o to požádají.
Konvent dále vyzval synodní radu, aby navrhla alternativní možnosti různých forem členství nebo dokonce možnost přijmout křest bez povinnosti stát se při něm členem sboru nebo církve.
Konvent podpořil text, který vyzývá Světovou rado církví k pozastavení členství ruské pravoslavné církve v této radě.

Zasedání se zúčastnilo asi 90 lidí a využilo tak kapacitu našeho kostela téměř na maximum. Děkujeme všem, kteří zajišťovali zdárný chod celého dne. Zejména Lukášovi Kalinovi, Mileně Lebedové, Janu Polákovi, bratru Ye a také všem, kteří připravili pro konventuály různé dobroty.