Výjezdní bohoslužby v Krabčicích - vystoupení pěveckého souboru Contiola Jacobi

Výjezdní bohoslužby v Krabčicích

V neděli 25. září 2022 se většina našeho sboru (45 osob) vydala do Krabčic pod horou Říp. Diakonie ČCE tam provozuje Domov pro naše rodiče – domov pro seniory i pro další lidi se sníženou soběstačností.

Zahájili jsme bohoslužbami společně s lidmi z krabčického sboru a s několika klienty domova (přišlo jich méně, protože v jednom z pavilonů byla karanténa). Protože se kostel rekonstruoval, bohoslužby probíhaly ve společenském sále domova.

Bohoslužbu obohatil svým vystoupením náš pěvecký soubor Contiola Jacobi a naše děti sehrály krátké divadlo na téma milosrdného Samařana. Po bohoslužbách následovalo pár slov faráře krabčického sboru Joela Rumla a povídání ředitele domova Aleše Gabrysze o historii i současnosti krabčické diakonie. Pan ředitel nás pak provedl po několika odděleních a Contiola Jacobi tam zazpívala několik písní.

Po dobrém obědě z místní kuchyně jsme se přesunuli do altánu v krásné zahradě, kde jsme setrvali v rozhovorech u kávy a zákusků, které přivezli členové našeho sboru. Posezení v altánu zpestřila Veronika Petrová ukázkou výcviku svého psa Ati.

Děkujeme krabčickému sboru za pozvání a pracovníkům domova za vřelé přijetí. Věříme, že výjezdní bohoslužby nám (kromě radosti z vydařené neděle a Božího slova) přinesly mnoho dojmů, poznatků a podnětů k zamyšlení. Je potěšující, že se náš sbor zúčastnil v tak hojném počtu a byly zastoupeny všechny generace.