Město v troskách, srdce v plameni

Koncert barokních kantát o zmaru a naději
Weckmann – Bernhard – Buxtehude – Bach

U Jákobova žebříku 27. 2. 2022 v 19:30

Účinkují

Pavla Radostová – soprán
Veronika Vojířová – soprán
Štěpán Pokorný – base

Ensemble Rosa Mystica

Jan Hajič varhany & vedení

Vstupné

250 / 150 Kč
(do 15 let zdarma)