Předvelikonoční výtvarná dílna

Výtvarná dílna pro všechny generace a národy

Sobota 9. 4. 2022 od 14 hodin

Vytvářeli jsme velikonoční dekorace a přitom se seznamovali se sousedy, kteří k nám přišli z blízka i z daleka.

Farní sbor ČCE v Praze-Kobylisích,
kostel U Jákobova žebříku
a Komunitní centrum U Jákobova žebříku, o.s.