Přífarský tábor 2023

Středa 19. července – pátek 21. července

S dětmi jsme každý den cestovali na nějaké místo, kde Ježíš působil. Dostali jsme se tak ke Genezaretskému jezeru (jehož název dělá problémy i vedoucím), kde jsme potkali rybáře lidí, učedníky. Druhý den u Jericha jsme pomáhali slepému žebrákovi a důkladně jsme se seznámili s poctivými i nepoctivými celníky. Třetí den jsme spolu s Ježíšem dorazili do Jeruzaléma a podívali se, jak to (ne)funguje v Jeruzalémském chrámu.

Jednou ze změn oproti minulým táborům byla táborová měna, Jákoby koruna. Tu děti mohly získat plněním různých úkolů. Mezi oblíbené patřilo například mávání Ježíšovi do nebe nebo donesení kytary nic netušícímu vedoucímu. S úkoly si děti mohly pomáhat a moc nás těší, že to probíhalo bez jakéhokoliv zásahu vedoucích.

Celý tábor nás provázelo zpívání ze Svítáku, hraní her a společné užívání si kostelní zahrady. Kolektiv dětí byl tak stmelen, že při hraní „Městečka Palerma“, hře založené na obviňování se navzájem z krvelačné vraždy, se obyvatelé městečka stávali čím dál víc mírumilovní navzdory podmínkám hry.

Závěrem bychom rádi poděkovali dětem za spolupráci při programu. Za spolupráci při hrách a za to, jak si vzájemně pomáhaly, kolikrát navzdory jazykovým bariérám. Jestli letošní rok něčím opravdu vyčníval, tak tímto.

Verča & Verča.

Tábora s zúčastnilo 11 dětí převážně z našeho sboru, případně z rodin, které mají ke sboru nějaký vztah (včetně několika Ukrajinců, kteří do Prahy utekli před válkou). Program i technický chod trvale zajišťovalo 5 vedoucích a několik dalších příležitostných pomocníků.

Video sestavila Johanka.

Za fotky děkujeme Evě, Evě, Honzovi, Johance, Ondřejovi, Mileně, Verče a Verče.