Pamětní deska (Michal Pavelka, Lenka Tučková, Jan Pavelka)

Vzpomínka na studenty zmizelé v Albánii

V neděli 12. září 2021 jsme u Jákobova žebříku vzpomněli na členku našeho sboru Lenku Tučkovou a bratry Michala a Jana Pavelkovy, kteří se před dvaceti lety společně vydali do albánských hor, odkud se nevrátili. V 9.30 hodin jsme se sešli k bohoslužbě s vysluhováním Večeře Páně a v 11 hodin k odhalení pamětní desky na východní fasádě sborového domu. 

Lenka a Petr Tučkovi byli v našem kostele konfirmováni v roce 1993 a byli součástí nové skupiny mládeže, kterou vedl tehdejší kobyliský farář Jiří Štorek. Devadesátá léta byla plná příležitostí a výzev, přestavovali jsme kostel, pěstovali ekumenické a mezinárodní vztahy a znovuobjevovali svět. V roce 2001 se ale ze zářijové cesty za objevy a dobrodružstvím nevrátila Lenka. Život sboru se na chvíli jakoby zastavil a v Kobylisích nebyl v tu chvíli nikdo, kdo by se za ní a její dva kamarády nemodlil. Všichni jsme doufali, že jsou jen na chvíli někde ztraceni a že se jen dostali někde na Balkáně do nesnází. Jako křesťané věříme v naději, která nemusí být sice odpovědí na všechna naše proč, ale dává nám sílu, abychom putovali životem plni důvěry a odvahy. I v situacích, co nás uvrhají do zoufalství, se obracíme k naději, která ale může mít i svoje limity. Deset let po Lenčině zmizení se z cesty do jižní Evropy nevrátila k rodině ani její maminka Dáša, neúnavná opora kobyliské sborové práce. Ať už jsme s Tučkovými a Pavelkovými spojeni křtem, rodinnými vazbami, nebo příslušností k farnosti či sousedskému společenství, spojuje nás příběh Michala, Lenky a Honzy a nezapomněli jsme.

Myšlenka na umístění pamětní desky na stěně kobyliského kostela vznikla 21. ledna 2020 v rámci sborové besedy nad knihou Josefa Urbana „Návrat do Valbone“. Ta vypráví o pátrání po třech českých studentech, kteří se ztratili kdesi v albánských horách. Nakladatelka knihy Jana Vávrová společně s Janem Boučkem intenzivně posunovali nápad od prvních výtvarných návrhů až po samotnou výrobu v srpnu 2021. Do desky z kompozitního betonu ve formátu 65×45 cm je kromě textu odlita stylizace pohoří Prokletije nad vesnicí Theth, kde před dvaceti lety pátrání po zmizelých studentech probíhalo. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci místa vzpomínky v Kobylisích a připomínají tak příběh Lenky Tučkové a bratrů Pavelkových.

Námět: Jana Vávrová a Josef Urban

Výtvarné zpracování: Jan Bouček

Realizace: Kamil Vondráček, www.noyformy.cz

Investoři: Farní sbor ČCE v Praze-Kobylisích a Jana Vávrová

Instalace: Jakub Roskovec