0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
30. září (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
1. října (čtvrtek)
17:30 schůzka pastorační skupiny v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
2. října (pátek)
14:30 dětská biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku

14:30 konfirmační cvičení v kostele U Jákobova žebříku
4. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Na skok ve staršovstvu...
Večer každého prvního pondělí v měsíci se presbyteři sboru U Jákobova žebříku v Kobylisích scházejí na společné schůzi, na kterou přicházejí také zástupci korejské a japonské části sboru.
Nejinak tomu bylo i v pondělí 10. září. Večer jsme zahájili krátkou pobožností, kterou připravila sestra Jitka Ferstová. Pouštíme se do probírání jednotlivých bodů programu, odhodláni energicky se s nimi vypořádat a skončit rokování dříve než obvykle, což bývá po desáté večer.

Nejprve hovoříme o publikaci Hesla Jednoty bratrské a soudíme, že informaci o této užitečné knížce pověsíme na nástěnku v hale. Pak se potěšíme s milým dopisem od indické adoptivní dívky Feminy Susan, která sboru děkuje za možnost studovat a usilovat o to, aby jednou mohla být učitelkou nebo právničkou. Následuje žádost z Českého rozhlasu, zda by mohl být z našeho sboru uskutečněn přenos bohoslužeb na Boží hod vánoční, tedy 25. 12. od 9 hodin. Staršovstvo souhlasí, neboť tuto nabídku považuje spíše za poctu, než za oběť.
Delší dobu se zdržíme u tématu vytvoření sociálního fondu sboru, který by „poskytoval nejen finanční, ale i sociální a administrativní pomoc a fungoval by pro všechny komunity kobyliského sboru.“ Proto děláme první kroky k vytvoření společné správní rady fondu ze zástupců Japonců, Korejců a Čechů. Dále máme starost o bezprostřední budoucnost pěveckého sboru, protože dirigent Tomáš Najbrt přijal roční angažmá v Německu. Hledáme cesty, jak sbor neztratit.
Velký zájem a oživení debaty přináší podrobně rozpracovaný námět bratra faráře Rejchrta na poněkud netradiční slavení času dušičkového. Uskuteční se v době čtvrteční biblické hodiny 1. listopadu. Z námětu vyplývají pro členy staršovstva konkrétní úkoly, které blíže probereme na příští schůzi. Slovo mají korejští a japonští bratří, kteří hovoří například o pěkném rozjezdu společné nedělní školy všech dětí během mezinárodních bohoslužeb v první neděli v měsíci.

V krátkých komentářích se vracíme k prázdninovým bohoslužbám v Kobylisích, ale také v kostele sv. Václava v Bohnicích. Vzpomínáme na ojedinělý koncert australského hudebního souboru z počátku července, i na společné bohoslužby se členy Občanského sdružení LOGOS. Následuje sled praktických námětů a úkolů. Schvalujeme například připevnění zábradlí ke schůdkům na zahradu a řešíme služby při chystané změně uspořádání stolů v zadní části kostela.
Nakonec, jako vždy, má slovo bratr Jiří Polák, který přednese aktuální finanční zprávu, vypracovanou jeho ženou Olgou. Bratr farář Erdinger přečte oddíl z Písma a rozloučíme se zpívaným Otčenášem (583).

A kolik že je právě hodin? Za pět minut jedenáct? Opět, jako obvykle...

Pavel Veselý, kurátor


zpět ...
© 2005 archa.cz