0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
30. září (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
1. října (čtvrtek)
17:30 schůzka pastorační skupiny v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
2. října (pátek)
14:30 dětská biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku

14:30 konfirmační cvičení v kostele U Jákobova žebříku
4. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Korejci – Japonci – další národnosti – Češi: požehnání pro sbor
Také se někdy ptáte, jestli a jak k nám mluví Bůh? Je to v pořádku. Také se tak často ptám. Vždyť Bible je plná zpráv o tom, že „Bůh promluvil“. Jednou k Abramovi, jindy k Jákobovi, také často k prorokům, k žalmistovi. Zásadně a jasně pak promluvil k člověku v Ježíši Kristu. „Já jsem s vámi, solidarizuji se s Vámi, myslím na Vás, přijal jsem angažmá na Vašem životě“. Můžeme vyslovovat stále tyto náboženské obraty, avšak naše porozumění jim bud minimální. Jak k nám mluví Bůh, abychom mu rozuměli?

Jednou z odpovědí mi je společenství kobyliského sboru, kde se setkávají křesťané různých národností, především Češi, Korejci a Japonci. Ale také křesťané z Konga, Slovenska a dalších zemí. Potkáváme se společně ve sborovém domě ve všedních dnech, zdravíme se o nedělích, kdy končí bohoslužby české části sboru a začínají bohoslužby části korejské, které střídají bohoslužby japonské. Již jen tento výčet je fascinující. Korunou všech setkání jsou však bohoslužby v první neděli v měsíci, které jsou mezinárodní, ekumenické, a při kterých se setkávají všechny národnosti. V přípravě kázání se střídá první farář sboru s farářem korejským, kázání je po odstavcích tlumočeno do Korejštiny (simultánně do Japonštiny), večeři Páně spolu vysluhují korejský a český farář spolu s korejským a českým presbyterem, poslání je čteno česky, korejsky i japonsky. Zpívají se písně, přeložené do korejštiny a také korejské písně. Požehnání tlumočí český a japonský nebo korejský farář společně, každý ve své řeči, držíce se při tom za ruce. Na závěr se zpívá ve stoje krátká píseň ve všech jazycích.

Velmi silně vnímám dva okamžiky. Jednak svatá večeře Páně. Korejští rodiče přinášejí do kruhu večeře Páně své děti. Faráři jim žehnají česky nebo korejsky. A když mají korejští rodiče dítě v náruči, předkládají ho k požehnání. Silné chvíle zde poskytuje prožívání korejských rodičů. Ta touha po požehnání pro své děti, ta je silná a je ji možné vnímat z očí, gest... Propouštění od večeře Páně je také vícejazyčné.

Tím druhým okamžikem je křest. Přál bych každému prožít takovou radost a vděčnost, kterou prožívám, když křtíme korejské, české nebo konžské děti spolu s dospělými. Křestní formule (křtím tě, ...ve jméno Boha Otce, Syna i Ducha svatého), řečená česky, křest a poté požehnání – vzkládání rukou, řečené korejsky. Symbolika vody mluví jedním jazykem. Mívám pocit, že tam, kde mluví křesťanský jazyk, tam není překážkou v komunikaci neznalost cizích jazyků. A tak je to další významně silný okamžik. Pro rodiče, kmotry i pro sbor. A také pro faráře. Polévá mě vděčnost za takové chvíle i za sbor, kde se toto odehrává.

Mám mezinárodní bohoslužby rád. Nesou zajímavé poselství o porozumění těch, kteří přijali Krista, uvěřili mu a nesou jeho jméno. Vy, kteří na tyto bohoslužby v první neděli v měsíci nechodíte, přijďte. Zvu Vás. Překonáte počáteční jazykovou barieru a prožijete v tomto mezinárodním společenství úžasné chvíle. Neopakovatelné. „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, dám vám odpočinek“. Tak nás Ježíš Kristus zve. A já věřím, že nemohu udělat nic lepšího, než to pozvání přijmout. Co vy na to, milí čtenáři? Také to pozvání slyšíte?

Na začátku jsem se ptal, jestli a jak k nám mluví Bůh. Mluví srozumitelnou řečí, kterou nám tlumočí nebeští andělé. A my pak s radostí vykročíme a jdeme vstříc Božímu dílu s námi.

Miroslav Erdinger


zpět ...
© 2005 archa.cz