0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
29. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
30. října (pátek)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
1. listopadu (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Mezinárodní „bazar jídel“
se uskutečnil v kostele u Jákobova žebříku

Je již zažitou tradicí evangelického sboru U Jákobova žebříku, že se každoročně koná na konci listopadu „bazar jídel“.

Letos proběhl v sobotu 26. listopadu v prostorách sborového domu. Na tuto akci se mnozí již dlouho dopředu velice těšili. Nejde totiž jen o konzumaci jídel, ale i o vzájemné setkávání, které se letos konalo před první adventní nedělí. Mnohé rodiny žijí poslední dny před akcí přípravami jídel, které si pak vzájemně prodávají a finanční výtěžek je určen k zakoupení štědrovečerních dárků pro pacienty psychiatrické léčebny v Bohnicích, kteří nemají to štěstí, aby mohli vánoce trávit v kruhu rodiny.

Podle sdělení farářů docházejících do léčebny, mají tito pacienti vždy velkou radost z toho, že na ně jiní lidé myslí a mnohdy jsou z toho dojati až k slzám. V úvodu promluvili br. farář Miroslav Erdinger a br. farář Lee.

Většina z nás se těšila na evergreeny, jako je např. zelňačka s. Kefurtové, řízky s bramborovým salátem s. Boučkové, adventní věnce a sukulenty br. Kefurta, kim-či, skleněné nudle a smažené pochoutky od korejských sester.

To všechno se objevilo na bazaru i letos a navíc i celá řada dalších slaných jídel i sladkých zákusků z kuchyní Čechů, Korejců, Japonců a Mongolců, kteří navštěvují pravidelně bohoslužby U Jákobova žebříku. Abychom při konzumaci nevyschli žízní, starala se s. Eliška Erdingerová s rodinou o dodržování našeho pitného režimu.

Program doprovodila irskou a lidovou hudbou skupina Na holou 25. Posluchače vždy překvapí, jak rytmickou hudbu hráli naši předkové. Akci si očividně užíval i br. farář Miloš Rejchrt, který následují den v neděli sloužil svou poslední bohoslužbu v aktivní službě a nadále si bude „užívat“ důchodu. Přejeme mu to z celého srdce!

Velmi potěšující je i výtěžek z celé akce 42 000 Kč, což asi v době hospodářské, ale hlavně duchovní krize nikdo neočekával.

Myslím, že se akce vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných a můžeme si jen přát, abychom se ve stejném složení sešli opět v příštím roce.

Požehnaný adventní čas přeje všem Marcela Holá s manželem Jiřímzpět ...
© 2005 archa.cz