0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
21. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
25. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
zpět ...
Biblické hodiny pro děti
Biblické hodiny pro děti se konají vždy v pátek od 14.30 hodin.

Biblické hodiny pro děti jsou určeny pro školní děti a jsou součástí křesťanské výchovy. Navazují na tradici tzv. „výuky náboženství“. Nekonají se ve škole, jak tomu bylo v dřívějších dobách, ale scházíme se v pátek v odpoledních hodinách ve sborových prostorách na faře. Čteme z bible, seznamujeme se se základními biblickými příběhy, tématy a osobnostmi. A to formou přiměřenou a přijatelnou pro všechny přítomné. Biblická hodina již zdaleka není monolog učitele, ale interaktivní výukou se do výkladu a témat zapojují samotné děti. Modlíme se, zpíváme, malujeme, tvoříme, nacvičujeme vánoční program a v poslední době také hrajeme hry.
Učíme se vytvářet sborové společenství, snažíme se mít mezi sebou vztahy plné otevřenosti, důvěry, přátelství a ohleduplnosti.
Biblická hodina je určena pro školní děti nejen našeho farního sboru, ale i pro ty děti, které nežijí v církvi. Každého rádi přivítáme, místa je tu dost.


zpět ...
© 2005 archa.cz