0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
16. dubna (úterý)
19:00 setkání třicátníků v kostele U Jákobova žebříku
17. dubna (středa)
9:00 bohoslužba s Bratrskou školou v kostele U Jákobova žebříku

15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice

17:00 setkání mateřského centra Benjamin v kostele U Jákobova žebříku
18. dubna (čtvrtek)
17:00 zkouška pěveckého sboru Conciola Jacobi v kostele U Jákobova žebříku

19:00 bohoslužba se čtením pašijí v kostele U Jákobova žebříku
19. dubna (pátek)
9:30 bohoslužba v kostele U Jákobova žebříku
21. dubna (neděle)
9:30 bohoslužba (v češtině) v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba (v korejštině) v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba (v japonštině) v kostele U Jákobova žebříku
zpět ...
Biblické hodiny pro děti
Biblické hodiny pro děti se konají vždy v pátek od 14.30 hodin.

Biblické hodiny pro děti jsou určeny pro školní děti a jsou součástí křesťanské výchovy. Navazují na tradici tzv. „výuky náboženství“. Nekonají se ve škole, jak tomu bylo v dřívějších dobách, ale scházíme se v pátek v odpoledních hodinách ve sborových prostorách na faře. Čteme z bible, seznamujeme se se základními biblickými příběhy, tématy a osobnostmi. A to formou přiměřenou a přijatelnou pro všechny přítomné. Biblická hodina již zdaleka není monolog učitele, ale interaktivní výukou se do výkladu a témat zapojují samotné děti. Modlíme se, zpíváme, malujeme, tvoříme, nacvičujeme vánoční program a v poslední době také hrajeme hry.
Učíme se vytvářet sborové společenství, snažíme se mít mezi sebou vztahy plné otevřenosti, důvěry, přátelství a ohleduplnosti.
Biblická hodina je určena pro školní děti nejen našeho farního sboru, ale i pro ty děti, které nežijí v církvi. Každého rádi přivítáme, místa je tu dost.


zpět ...
© 2005 archa.cz