Bohoslužba 29. 1. 2023

Protože šlo o rodinné bohoslužby a kázání bylo mírně improvizované, zčásti dialogem s dětmi, není kázání k dispozici v textové podobě.