Nové staršovstvo

V březnu 2022 budeme volit nové staršovstvo. Mnoho stávajících starších již nebude znovu kandidovat, potřebujeme 8–11 nových kandidátů.
Zde se dozvíte, co staršovstvo (nejen u nás) dělá a jak se presbyterem či presbyterkou stát.